Kuriingana na mwandiki Munene wa kiama gia KANU Nick Salat kiama gia KANU giti tayari kugwata mbaru musiasa uungi ithuuranooni bia mwaka wa 2022.kuriingana na Salat kiama gia KANU gikaaruungamia Mukariri giti wa kiama kiu Gedion Moi kuromba giti Kia Urais Ithuuranoone twitite.

Kiama gia KANU gitumiriitie ou riria gikuruguraga mutaratara jwa antu guciandikithia kiri mutaratara jwa guciandikithia kwaa mukiama wa kiama kiu ari narea ari nthigurune ya Kenya.