Atuuri ba Igangara Ward ya Mitheru nibarombete kuthondekerwa ndagasa iria igwatithanagia antu ba Kadungu ward ya Muthambi,na Igangara ward Mitheru,kenda kuthiria mathina na maugwati jaria batwire gukurukira kiri ndagasa iu baithondekerete ya Miti.